5th DIU-SWE Intra Department Programming Contest, Fall 2022 Standings

Nov '22
#
A
150/162
B
119/148
C
27/103
D
21/55
E
9/41
F
2/7
G
0/1
H
0/0
I
0/10
J
107/131
1Fahim Ahmed Rabbi
221-35-946
7
330
8
10
16
7
20
57
132 (+4)
2Md. Iffatul Islam Anon
221-35-1065
7
370
0
3
7 (+1)
24
31
90 (+2)
135 (+1)
3abdullah Al Mahamud
213-35-756
6
217
1
3
13
10
43
147
4Pratik
221-35-902
6
306
3
6
13 (+1)
24 (+1)
38 (+2)
142
5Simanta Kumar Roy
221-35-909
6
377
7
10
14
78 (+4)
34
134 (+1)
6Arfan Uddin
221-35-888
6
437
1
5
13 (+1)
124 (+5)
44
130
7MD. ABDUL ALIM
221-35-1043
5
207
0
2
5
51 (+1)
129
8Piyash Basak
221-35-993
5
226
1
4
8
34
139 (+2)
9Abdullah Al Mamun
221-35-936
5
304
1
3
6
53 (+4)
141 (+1)
10Mahtab Khan
0242220005101608
5
316
1
6
64 (+4)
36
129
11IKHTIAR HOSSEN
213-35-811
5
346
1
4
10 (+1)
114 (+3)
137
12Md Shamim Ahamed
213-35-775
5
382
1
3
19 (+1)
104 (+4)
135 (+1)
13Md Tamim Hossain
222-35-1140
5
437
4 (+1)
8
158 (+1)
51 (+1)
136 (+1)
14Dhrubo chandra mondal
221-15-5329
5
500
0
2
21 (+8)
88 (+1)
129 (+4)
15Mahfuzur Rahman Shanto
221-35-917
4
166
0
4
10
132 (+1)
16Md. Zaddel Hasan
222-35-1177
4
183
2
6
13 (+1)
142
17Md Ifthe Kharul Alam
222-35-1129
4
245
0
12
65 (+2)
128
18Habibul Islam
0242220005101707
4
263
8
13
23 (+3)
139 (+1)
19Mashuk A Alahi
221-35-989
4
264
1
8
87 (+1)
128 (+1)
20MD. ASHRAFUL ISLAM
221-35-916
4
283
2
5
69 (+2)
127 (+2)
21Jubaer Islam Nahin
221-35-1070
4
296
2
7
93 (+3)
134
22Md. Jahidul Islam Joy
213-35-800
4
317
1
4
111 (+1)
141 (+2)
23Rakibul islam Bappi
0242220005341225
4
327
3
10
160
134 (+1)
24Jolekha Khatun Nadira
222-35-1187
4
336
3
12
132 (+3)
129
25S.M. Zahir Hossain Dipto
222-35-1144
4
342
9
17
178
138
26Shiddhartha pal
221-35-1069
4
383
4
8
49 (+4)
142 (+5)
27Kh. Sadman Sakib
0242220005101951
4
399
1
7
104 (+8)
127
28Morsaline Ahamed Jeem(Ares_Nemesis)
221-35-1021
4
416
6 (+1)
12
174 (+4)
104 (+1)
29Md Arif Ahammed Reza
221-35-951
4
442
0
4
125 (+9)
133
30Khalid Hasan Riad
221-35-911
4
444
1
7
138 (+1)
178 (+5)
31S. M. Redwan
221-35-828
4
476
1
5
110 (+11)
120 (+1)
32A. M. Hedaetullah Malick
213-35-788
4
492
5
11
97 (+8)
159 (+3)
33Nirob Hossain
221-35-844
4
493
2
26
123 (+6)
162 (+3)
34Maher Ibn Masum
222-35-1180
4
584
1
5
135 (+16)
123
35Redwan khan
221-35-813
4
693
12 (+2)
122
161 (+7)
158 (+3)
36Nusrat Farzana Choudhury
221-35-990
3
131
1
6
124
37Saima Rahman
221-35-838
3
139
2
8
129
38Md. Tahmid Shah Tamim
222-35-1141
3
143
1
6
136
39Tajrian Al Tahrim
222-35-1137
3
144
2
14
128
40Md. Mostasim Billah
222-35-1157
3
145
2
6
137
41Rokib Hasan
221-35-923
3
149
4
10
135
42Susmoy kormoker
213-35-762
3
150
1
5
144
43Sakib Hossain Rony
222-35-1122
3
151
4
12
135
44Jafrin Alam Prima
221-35-889
3
153
0
3
150
45Nosrat Jahan Mithila
213-35-768
3
160
1
16
123 (+1)
46Shamma Samiha
222-35-1094
3
160
2
8
130 (+1)
47Khairul Islam Pavel
222-35-1099
3
161
5 (+1)
11
125
48Md.Rezaul Karim Emon
222-35-1089
3
163
9
18
136
49MD Aminul islam Rasel
221-35-829
3
168
2
15
131 (+1)
50Md. Abir Arefin Khan
213-35-810
3
172
4 (+1)
7
141
51Sk. Roushan Khalid
221-35-877
3
173
3
9
141 (+1)
52Ispita Badhon
213-35-807
3
175
5
18
152
53Mohammad Shihab Bhuiyan
0242220005341025
3
177
3
20
154
54Shakil Ahamed Riaz
221-35-995
3
180
0
5
155 (+1)
55Aion Shahriar
222-35-1159
3
186
6
13 (+1)
127 (+1)
56Md. Mohiuddin Maruf
0242220005341193
3
194
18
27
149
57Md. Rehanuz Zaman
222-35-1091
3
197
2
14
141 (+2)
58Kowshik kumer
213-35-777
3
200
0
3
157 (+2)
59Sadia Alam Mim
222-35-1110
3
206
7
60
139
60Md Taofick Mahmoodur Rahaman
221-35-847
3
209
3
44
142 (+1)
61Abdullah Al Abid
221-35-908
3
212
5
71
136
62MD. ARIFUR RAHMAN
221-35-822
3
220
7
35 (+1)
138 (+1)
63Md Mohi Uddin
213-35-799
3
222
3
30
169 (+1)
64Iffat Ara Nowshin
221-35-1009
3
224
1
38
125 (+3)
65Ali Hasnain Moula Chowdhury
213-35-765
3
224
1 (+1)
10
133 (+3)
66Syed Ahmed sharif Hossain
222-35-1148
3
232
15 (+1)
35
142 (+1)
67Nishat Tasnim
222-35-1215
3
241
4
65 (+2)
132
68ASFIA HAQUE ARPI
221-35-972
3
243
5
18
160 (+3)
69Md. Shakib Hossen
0242220005341174
3
249
2
16
171 (+3)
70MD. Abul Fatah
221-35-935
3
259
1
11
167 (+4)
71Md Nashir Kazi
221-35-938
3
264
4 (+1)
17
143 (+4)
72Golam Mowla
213-35-781
3
265
10
39
176 (+2)
73Md.Jahidur Rahman
212-35-769
3
267
2
6
159 (+5)
74Tanmay Mandol
221-35-1044
3
268
94
44
130
75Ahmad Bin Mijanur Rahman
213-35-791
3
280
0
5
175 (+5)
76Utsab Sarkar
221-35-976
3
287
1
6 (+1)
160 (+5)
77Jahid Hasan
221-35-959
3
290
9
42
179 (+3)
78MD Sabbir Hosain Rafi
222-35-1160
3
309
127 (+1)
20
142
79Abu Saim
221-35-898
3
322
11
152
139 (+1)
80Monira Islam Eva
0242220005341095
3
322
7
176
139
81Mehbuba Sharmin
221-35-865
3
330
51 (+1)
87
172
82S.M. Jubail Islam
221-35-1048
3
331
113 (+2)
15 (+1)
143
83Md.Shahorier
221-35-918
3
333
8 (+2)
72 (+2)
173
84Md. Rasel Hossain
0242220005341013
3
357
29
160 (+1)
148
85Md. Akash Miah
222-35-1147
3
366
122 (+3)
20
164
86Dipu Ghosh
221-35-873
3
393
4
21
148 (+11)
87JAHIDUL HASSAN RESHAD
0242220005341197
3
413
102 (+3)
23
128 (+5)
88Md. Shahriar Hossain Sakib
222-35-1190
3
419
10 (+1)
134 (+4)
155 (+1)
89Akash podder
222-35-1125
3
428
12 (+3)
160 (+1)
136 (+2)
90Yeasin Ahmed Tusher
222-35-1194
3
441
55 (+4)
146
160
91Nishat Anjum Purna
221-35-827
3
471
113 (+3)
151
147
92plabon Chandra Roy
222-35-1222
3
527
92 (+6)
103 (+4)
132
93Shuyara Jahan Tusha
213-35-794
3
540
110 (+3)
123 (+4)
167
94Md. Mustahid Hasan
213-35-773
3
581
146 (+12)
10
145 (+2)
95Sumiya Akter
222-35-1201
3
744
92 (+4)
174 (+10)
158 (+2)
96MD.Ahsanur Rahman
222-35-1107
2
4
1
3
97Jakaria Kollol
222-35-1184
2
5
1
4
98Orgho Kanti Sarker Utshob
221-35-1000
2
7
2
5
99Md. Nazmus Shakib Khan
221-35-998
2
8
2
6
100Md Mahfuz Rahman Nirob
221-35-981
2
8
2
6
101Monir Ullah
212-35-750
2
9
1
8
102Sami Abdullah
222-35-1105
2
14
4
10
103ABDULLAH AL RAFID
0242220005101623
2
14
2
12
104Masuduzzaman Niloy
221-35-901
2
15
2
13
105Israt Jahan
221-35-1079
2
18
4
14
106Kazi Shafiul Islam
222-35-1120
2
21
17
4
107Tasnia Rahman
221-35-982
2
23
3
20
108IRFAN KAFIL AREYAN
221-35-991
2
24
17
7
109Md. Mubtasim Fuad Khan
221-35-883
2
33
6
27
110Mohammad Ullah Tawfek
0242220005101827
2
36
5 (+1)
11
111Sharif Md Mehedi Hasan
221-35-879
2
42
10 (+1)
12
112MD.NURNABI FAHIM
221-35-1049
2
64
2
22 (+2)
113UTSHO PAUL
213-35-802
2
78
14 (+2)
24
114Mohiduzzaman
221-35-854
2
82
7 (+1)
15 (+2)
115Imtiaz Hossain
221-35-953
2
113
6
27 (+4)
116Kajol Kanti Mondal
213-35-3186
2
138
13 (+2)
85
117Nur Ahmed
222-35-1111
2
145
4
41 (+5)
118Muhammad Mehedi Hasan
222-35-1138
2
148
10
138
119Sayad Md. Asif
213-35-763
2
158
13
145
120Md Al Imran Polash
222-35-1119
2
176
28 (+1)
128
121Md.Rakibul Islam
222-35-1146
2
183
7
156 (+1)
122S.M.Tauhud Ahmed
222-35-1192
2
204
7
157 (+2)
123Mithun Kumar Das
213-35-796
2
210
13 (+2)
137 (+1)
124Ramis Tahiat Nafee
221-35-1037
2
225
23 (+2)
162
125Faiaz Hossain Rohan
222-35-1197
2
226
20 (+3)
146
126Md.Tanver Bahar Jehad
222-35-1106
2
293
15
158 (+6)
127Hasibul Islam Ifan
213-35-755
2
383
114 (+1)
129 (+6)
128Mimma Jahan Mim
0242220005341226
2
395
22 (+6)
133 (+6)
129hossain22205341055@diu.edu.bd
024-222-000-341-055
2
445
32 (+6)
173 (+6)
130Nusrat Jahan Raisa
0242220005341116
2
451
22
169 (+13)
131Shaho
0242220005341026
2
479
114 (+10)
165
132Sibly sadik nipun
0252220005341001
2
579
107 (+16)
152
133Shahriar Ali Shusom
221-35-1031
1
2
2
134MD Shahriar Hossain Ridoy
35-1095
1
5
5
135Kazi hashirun mahin Ahadi
221-35-818
1
7
7
136Abu Shalak Ruhan
221-35-835
1
8
8
137Rakib Hasan
221-35-964
1
14
14
138Md Ariful Islam
222-35-1123
1
15
15
139Sajjad Hossain Rabbi
222-35-1199
1
17
17
140Hanium Sakiba
213-35-771
1
32
12 (+1)
141Md.Emon
0242220005101732
1
33
13 (+1)
142Md. Borhan Uddin Shikot
222-35-1152
1
42
22 (+1)
143Istewak Hassan Tewak
0242220005341228
1
46
26 (+1)
144Shamiha Afrin Oushi
213-35-778
1
60
20 (+2)
145Nazmul Huda Shanto
221-35-1034
1
62
22 (+2)
146Sheikh Rifat
221-35-934
1
120
20 (+5)
147Nahiyan Khan
222-35-1134
1
138
58 (+4)
148Rohan Ahamed
222-35-1124
1
175
115 (+3)
149Ziaul Rashid Elham
221-35-815
1
179
79 (+5)
150Abdullah
222-35-1221
1
240
80 (+8)
151Ahnaf Sadik Saad
221-35-892
1
341
161 (+9)
152Md. Shariful Islam
222-351158
0
0
152Syed Istiaque Alam
222-35-1131
0
0
152Alif Al Rahman
0242220005341210
0
0
152Md Amanullah Aman
221-35-820
0
0
152Abdullah Al Noman
0242220005341033
0
0
152Md Kamrul Islam Disat
222-35-1162
0
0
152MD Nahid Hasan
222-35-1102
0
0
152Jahid Hassan
221-35-968
0
0
152Oishi salowa
221-35-1032
0
0
152Tasbih Tahlil Nidhi
222-35-1103
0
0
152Hasibul Hasan Jewel
222-35-1214
0
0
152All-amin mia
213-35-809
0
0
152Md Sourov Hossain
222-35-1171
0
0
Do you want to display this standings page on a projector? Switch to kiosk mode.
Toph uses cookies. By continuing you agree to our Cookie Policy.