AIUB CS Fest 2018 Programming Contest (Junior) Standings

Finished

#
A
0 / 0
B
0 / 0
C
0 / 0
D
0 / 0
E
0 / 0
F
0 / 0
G
0 / 0
1Tawhid Khondakar
5
265
2Rahman Md. Ashikur
4
122
3Asef Hossain Khan
4
195
4MD. Hanif Bin Azam
4
200
5Fahad Hossain
4
216
6Hasebul Hassan Chowdhury
4
268
7Arshad Shahoriar
4
274
8NABIL, M.M
4
344
9Md. Tanzeem Rahat
3
43
10Fahim Hosaain
3
67
11Ahanab Shakil Shieam
3
68
12Rawaha Anik
3
98
13MD. SAKIBUL ALAM UTCHAS
3
106
14Zahin Awosaf
3
114
15Fahad molla
3
145
16Hridoy Chandra Bir
3
145
17hossain md. tanjim
3
149
18Borno,Md.Sirajuddin
3
163
19Shuvra Smaran Das
3
181
20MD. ATIQUR RAHMAN
3
200
21Mahbubur Rahman
3
207
22Dewan Fahim Uddin
3
215
23Chinmoy Mondol
3
286
24Raihan Sikder Ridom
2
12
25Nushrat Jahan
2
14
26Afnan, Md. Imrul Hosen
2
15
27Md.Fahim Hossen
2
18
28MEDUL HOSSAIN MASUM
2
19
29Md. Fahim Hoque
2
20
30Md.Ahosan Hossain Sijan
2
20
31Khaliduzzaman Mredul
2
21
32Aimaan Amin Nobin
2
21
33AMIT SAHA
2
22
34NAYEEM HASAN SHANTO
2
23
35Md.Sadman Hossain
2
32
36Mahfujur Rahman
2
37
37ATANU SAHA
2
39
38SYED AZHAR UDDIN AHMED
2
40
39Sadik Hassan
2
50
40Al-Amin Rasel
2
50
41Hordoya Banik
2
61
42Shahariar Imtiaz Fahim
2
67
43Md.Adnan Shakib
2
81
44BELAL MAHMUD FAHIM
2
88
45Chisty, Md.Muzammel Hossain
2
90
46Mohammed Alvy Rahman
2
102
47Fahim Ahamed
2
105
48Shafin Ahmed
2
107
49Nafisa Anjum
2
137
50Gourango Modak
1
1
51S. M. Hasib.
1
4
52Miah,Md.Jihad
1
4
53Satyajit Malakar
1
4
54Bilash Prosad
1
4
55Mehedi hasan
1
4
56Ruhul Amin
1
5
57Tushar Biswas
1
5
58Md.JAHIDUL ISLAM
1
5
59ASHEK-AL-MAHADY
1
6
60anik chandra sarker
1
14
61Joy mazumder
1
15
62Ahsanul Haque
1
23
63Nur hossain
1
30
64Nihal Abedin Annon
1
35
65Rijvee Ahmed
1
51
66Durjoy sarker
1
74
67Muntasir Hossain
1
103
68SHIHAB MUNNA
0
0