Code War: Intra EWU Programing Contest 2019 Standings

Finished

#
A
12 / 12
B
5 / 6
C
12 / 15
D
6 / 12
E
2 / 3
F
6 / 9
G
0 / 0
H
15 / 15
1MD. Sabbir Hasan
7
428
2Sujit Kumar Roy
6
267
3SK. Amir Hamza
6
321
4Uzzal Rahman
6
389
5Nazmus Sakib
5
301
6Robayed Ashraf
5
432
7Md. Mominul Islam
4
213
8Swakshar Debnath
4
341
9MD. Tanbin Hossain Himel
3
129
10Kazi Imran Ahmed
3
264
11Sayed Sharful Isam Sifat
3
350
12Nasim Bahadur
3
579
13Omair Bin Abdur Rahman
1
5
14Shahriar Zaman Sunve
1
81
15Md Sharif Khan
1
115
16Md. Faisal Ahmed Ridoy
0
0