SCB-PA Inter School and College Programming Contest 2019 Practice 1 Standings

Finished

#
A
127/175
B
226/295
C
266/279
D
133/176
E
18/28
F
36/43
G
11/25
H
11/12
I
6/10
J
15/41
K
5/17
L
6/9
M
3/10
N
0/0
O
3/5
1Tareq_Abrar
13
442k
2mdvirus
10
28k
3sayeedmohammad
10
215k
4MZSfightersTTZ
9
69k
5code_fires
9
69k
6aweshrafijaber
8
31k
7Jisangain
8
88k
8K_brothers
8
93k
9mashfiqur404
8
261k
10RUMC_TripleA
7
3k
11peppermint
7
4k
12wa_on101
7
9k
13All_Shahoriar
7
13k
14SrijonKumar
7
18k
15RCS_Coders
7
58k
16MrBrionix
7
121k
17carlosjoa
7
215k
18identity
6
1k
19mafsofbd
6
6k
20shihan04
6
10k
21Coder_Rafi
6
19k
22TrAdBu
6
19k
23rifat_246
6
49k
24bzs_frownsh
6
72k
25Istiak516
5
682
26XfaceRohan
5
5k
27CCS_RUSHIKON
5
6k
28AmioSafwan
5
19k
29touhidur
5
33k
30Mubasshir_CH
5
38k
31Black_mamba
5
52k
32SuperShubhro
5
74k
33CoderGirl
5
77k
34Ultra.Nazmul
5
91k
35moidda
5
136k
36hasanakhiar
5
167k
37FieryRMS
5
177k
38rabbyxq
4
328
39Awsaf_BRUR11
4
472
40Frdhsn
4
535
41Shanto05
4
591
42muzahid.islam
4
643
43Starscream
4
2k
44AbuBokor
4
2k
45Geralt
4
2k
46nishat19
4
2k
47Brainless_Loco
4
2k
48ragibshahriar
4
4k
49atiqurrahman99
4
5k
50riyad000
4
6k
51Mursaleen
4
6k
52NKD_coders404
4
6k
53KurochiCyril
4
6k
54mahfuzAhmed
4
7k
55CoderM
4
8k
56Annabelle_
4
8k
57sakib_ayan323
4
9k
58C.Tahmid
4
10k
59Nipen_Paul
4
10k
60abid1729
4
12k
61TheCoderAsif
4
12k
62R.Akbar
4
14k
63JUNIORHMMC_COD
4
18k
64RaYo_CoDeR
4
23k
65Codelovers_BZS
4
23k
66Farian
4
24k
67Saminul_amin
4
24k
68Awsaf_Sami
4
28k
69rafid1221174
4
33k
70Soudip
4
33k
71mashfiqun
4
35k
72Kafi_Silvi
4
38k
73md_jakariya
4
40k
74mh4746
4
40k
75nishat
4
43k
76ashfaqueRzs
4
45k
77Nahid.911394
4
47k
78abuhuraira071
4
53k
79aaniksahaa
4
55k
80Talha76
4
58k
81Team_Dropouts
4
60k
82developer.spyder
4
107k
83SRUR_BD
4
107k
84rn.badhan
4
109k
85Shimanto
4
116k
86dovrak
4
117k
87user.290849
4
123k
88Ergerica.831260
4
123k
89clist.by
4
123k
90alexCodes_
4
123k
91Sadi_Hurayv
4
145k
92agtxdy
4
149k
93RangonX
4
160k
94rayated
4
163k
95BeLikeSohan
3
136
96SamudraJS
3
255
97rased_299
3
464
98Rizvi19
3
516
99Syedshakilmahm
3
815
100riadrox
3
944
101crevious509
3
949
102Arian_Ahmed123
3
2k
103opy2068
3
3k
104ridzz007
3
3k
105HashTag
3
3k
106bloodshed_rock
3
5k
107Antor1234
3
5k
108hassan178
3
9k
109Parag_AP
3
10k
110muin_17
3
10k
111asifthegreat
3
17k
112atanusaha143
3
17k
113tamannabithi
3
20k
114HBK_Wasi
3
20k
115raselroky
3
21k
116dwipneel
3
21k
117Dipto_Debdip
3
22k
118Blackpanther
3
22k
119zkhan0
3
24k
120THeMAdG
3
26k
121Faisal_AlMamun
3
33k
122Lazy_Programmer
3
35k
123Shad2003
3
35k
124Kamrul_Hasan68
3
40k
125suvomsom
3
42k
126sumdas74
3
45k
127Rafiqul_Islam
3
46k
128nightwielder
3
46k
129imtiaz246
3
51k
130SAIF_IIT
3
55k
131BlueEye
3
57k
132mash27
3
58k
133Adeeb005
3
63k
134belal_cse
3
65k
135Sajin.588536
3
78k
136Ashik_01
3
84k
137top_coder
3
86k
138Priest
3
89k
139johirraihan
3
90k
140Nazmul_Hossin
3
91k
141Rafi9998
3
92k
142Rafeed
3
94k
143Niloy_Ck
3
108k
144Nazmul_Hayat
3
116k
145mmrluman
3
117k
146fahmid07
3
118k
147pranshu03
3
122k
148Khaled001
3
122k
149Shovon_Ahmed
2
66
150johaer
2
124
151Complexity
2
134
152Ahsanur
2
174
153MdTanzim
2
182
154Hridoy3519
2
266
155Matrix
2
415
156jubayer2070
2
439
157Riaad_Morshed
2
711
158lzytourist
2
2k
159Fazly_Fardin
2
2k
160user.bg6k7u3u
2
2k
161tenida
2
2k
162sheam31
2
3k
163Khayrulmithu
2
3k
164ahadul
2
5k
165banglabid
2
5k
166nusrat_zerin
2
8k
167FuckingInsane
2
8k
168Saom.green
2
8k
169OmarMahin
2
8k
170Inan_Ahammad
2
9k
171Nasim_Ahmed71
2
9k
172nasimulhasan
2
11k
173shafinalam
2
11k
174ar.arzu12
2
11k
175zlmmuniann
2
11k
176Shirsho_ctg
2
12k
177shardul501
2
14k
178sghs_hope
2
15k
179sbduke73
2
15k
180SM_HEMEL
2
15k
181bhyean_1802027
2
17k
182Inevitables
2
17k
183Mohtashim.py
2
17k
184TJJR_RAFI
2
17k
185Rimiuu_084
2
19k
186evan_puttosh
2
20k
187SamratCSE59
2
20k
188Farhan2500
2
20k
189sleeping_Coder
2
21k
190IST_Ant
2
21k
191SernaV
2
23k
192khurshida
2
24k
193aminulbpi
2
28k
194IbrahimKayed
2
28k
195corrupted_brain
2
30k
196mohiruddin217
2
32k
197Mashrequi7
2
32k
198Topdawg1139
2
36k
199AR_Mahee
2
36k
200SirajBoss
2
37k
201mahfuzsaim9
2
37k
202mosiur
2
37k
203Abd2009
2
37k
204LTLTS0123
2
43k
205Abdullah_1234
2
43k
206Shadhinota
2
43k
207rohanonkananas
2
45k
208abproduct
2
48k
209CodeJamC
2
54k
210Md.Fagun
2
55k
211hastag
2
55k
212smtest1
2
57k
213its.bkaif
2
58k
214Shad0w
2
58k
215user.088766
2
68k
216fatmathman
2
69k
217PIS_Abeer
2
72k
218Guardian1284
2
75k
219AdnanSaad
2
75k
220Codingmaster
2
77k
221hasanmehedi
2
78k
222nazmul.851
2
78k
223saafim
2
78k
224RASHEDUL
2
78k
225PIS_Shami
2
81k
226IftakharulHaq
1
6
227mdPial
1
45
228Silvermist
1
47
229LU_Misbah
1
79
230lu.8tajul8e6
1
83
231circle19
1
274
232Shamsi_Shakeeb
1
275
233Lu_Fahim
1
275
234rizuanrabbi
1
290
235Yunus033
1
599
236idontknow123
1
986
237meher.saad
1
1k
238Asif_vai
1
1k
239tushar_2658
1
1k
240rubelrakib
1
1k
241nishatcsecu
1
1k
242Sharif
1
1k
243anonyo.akand
1
2k
244kawsar_hossain
1
2k
245tanvirul24
1
2k
246sourav_hossain
1
2k
247coder_sam
1
2k
248naeem4265
1
2k
249SajjadHT
1
2k
250bengalsha
1
2k