SUST Intra University Programming Contest 2017 (Junior) Standings

Finished

#
A
0 / 0
B
0 / 0
C
0 / 0
D
0 / 0
E
0 / 0
F
0 / 0
G
0 / 0
H
0 / 0
I
0 / 0
J
0 / 0
1Ovishek Paul ( SUST )
600
422
2Mehedi Hasan Palash
600
653
3Avi Mallick
500
502
4Md. Zobaer Hossain
400
322
5SHISHIR ROY
400
333
6Aisha Khatun
400
360
7Syeda Jannatus Saba
400
481
8Raihan Kabir Fahim
400
507
9mishal
400
518
10Dayamoy Datta Saikat
400
523
11humayan
400
722
12Partha Protim Das
400
847
13Rajan Saha Raju
300
300
14Tanmoy Krishna Das
300
419
15Protik Nag
300
497
16AVIK SAHA
200
183
17anam ibna harun
200
198
18bla bla
200
253
19anisur rahman
200
312
20Nayeem Ahmed
200
325
21ZUBAIR AHMED RAFI
200
328
22Ishan_2016831017
200
442
23PP_Paul
200
515
24Md. Mahir Labib
100
48
25BIDDUT SARKER BIJOY
100
83
26mash2
100
95
27Prithwiraj
100
103
28Mayami Das Purkayastha
100
117
29towhid ahmed
100
152
30Dipto Dey
100
231
31hau mau
100
263
32Sowmen Das
0
0
33Shifath Rahman
0
0
34M. Firoz Ahmed
0
0
35merajatu ferdaus
0
0
36uttom akash
0
0
37sabikun nahar
0
0
38Shahriar Habib
0
0
39Koushik Sarker Seemanto
0
0
40Orin dipto
0
0
41Aundrila Acharjee
0
0
42Tanvir Hossain Yuvraz
0
0
43Md Saiful Islam
0
0