The Tough Summer Spar 2016 Standings

Finished

#
A
0 / 0
B
0 / 0
C
0 / 0
D
0 / 0
E
0 / 0
F
0 / 0
G
0 / 0
H
0 / 0
I
0 / 0
J
0 / 0
K
0 / 0
L
0 / 0
1bqi343
1200
34k
2midnightbird
1200
142k
3Bishal_G
1100
65k
4sahedsohel
1100
70k
5khatribiru
1000
57k
6nightfury1204
1000
84k
7Honour_00
1000
94k
8IamHot
1000
105k
9imranziad
900
46k
10alttlprgrmmng
700
54k
11ruhanhabib39
600
47k
12nfssdq
500
10k
13fsshakkhor
500
20k
14aminul
500
41k
15himuhasib
500
44k
16MosharrafOshy
400
24k
17shoumik
400
34k
18sumit93
400
38k
19Nirjhor
300
2k
20nafistiham
300
4k
21maximumSHOT
300
23k
22Emruz_Hossain
300
25k
23Tanmoy1228
200
10k
24dragoon
200
12k
25alvee9
200
14k
26prantoran
200
15k
27darkprinx
200
24k
28mamun4122
100
299
29md_hasan
100
967
30Sayem94
100
1k
31usaxena95
100
1k
32asma_chy
100
2k
33safayet08
100
3k
34znabil
100
4k
35mamun.sust
100
5k
36Yusuf_sust
100
5k
37biborno
100
6k
38koushik
100
6k
39tasmeemreza
100
6k
40tanim_kuet
100
8k
41mehadi_sust
100
8k
42moshiur.bd
100
9k
43ashraful.bracu
100
11k
44musa.cse12
0
0
45rafi4203
0
0
46na.shovon
0
0
47shaykh
0
0
48sajadur_duet
0
0
49Arif_45
0
0
50saitama
0
0
51ksohan
0
0
52morpheus
0
0
53taskin_sec
0
0
54Rupasree
0
0
55itissabbir
0
0
56mahfuz_alam
0
0
57Sherlock221b
0
0
58Tanmoy_Datta
0
0
59jackal_1586
0
0