The Tough Summer Spar 2016 Standings

Finished

#
A
32/37
B
18/23
C
16/21
D
10/10
E
5/7
F
21/30
G
9/15
H
33/36
I
11/12
J
8/10
K
9/11
L
15/16
1bqi343446
12
34k
1k
1k
1k (+1)
3k (+7)
4k (+13)
1k (+1)
4k (+5)
2k (+2)
4k (+3)
4k (+2)
5k (+19)
3k (+1)
2midnightbird432
12
142k
9k (+1)
11k
11k (+9)
11k (+17)
13k (+1)
11k (+8)
11k (+5)
11k
12k (+5)
13k
13k (+24)
13k (+21)
3Bishal_G19
11
65k
6k
5k
11k (+6)
10k (+5)
2k (+10)
7k (+3)
6k
5k (+2)
9k (+22)
97 (+1)
4k (+2)
4sahedsohel17
11
70k
242
8k (+7)
10k (+17)
9k (+3)
0
128 (+4)
8k (+8)
262
9k (+17)
9k (+1)
9k (+11)
5k (+5)
5khatribiru389
10
57k
7k (+1)
6k (+1)
10k (+10)
1k (+2)
6k (+1)
6k
5k (+1)
10k (+3)
2k (+11)
4k (+4)
6nightfury1204375
10
84k
8k
4k (+1)
9k (+1)
6k (+5)
14k (+28)
13k
5k (+1)
5k
13k
5k
7Honour_00362
10
94k
2k
2k
13k
13k
7k (+2)
13k
2k
14k (+4)
14k (+1)
0
14k (+3)
8IamHot11
10
105k
6k
10k (+1)
12k (+2)
13k (+6)
13k (+5)
10k (+2)
13k (+7)
6k
10k (+4)
12k (+8)
9imranziad7
9
46k
2k
6k (+7)
4k (+14)
4k (+1)
0
4k (+2)
5k
8k (+8)
6k
6k
10alttlprgrmmng318
7
54k
6k
5k
6k (+3)
9k (+2)
8k
6k
14k (+2)
11ruhanhabib3921
6
47k
8k
10k (+8)
6k
10k
6k
7k (+1)
12nfssdq4
5
10k
66 (+1)
0
29
4k
2k (+6)
0
4k (+2)
13fsshakkhor59
5
20k
2k
11k
4k (+3)
2k (+4)
0
2k
0
0
14aminul36
5
41k
12k (+3)
10k (+6)
0
9k
1k (+8)
8k (+2)
15himuhasib244
5
44k
8k
9k (+1)
9k (+2)
9k (+3)
9k (+1)
16MosharrafOshy231
4
24k
3k (+4)
0
5k (+8)
3k
13k (+4)
17shoumik218
4
34k
5k (+8)
12k (+2)
10k (+6)
7k (+1)
18sumit9317
4
38k
14k (+4)
7k (+10)
10k (+13)
6k
0
19Nirjhor28
3
2k
54
248 (+1)
0
2k (+1)
20nafistiham19
3
4k
981
2k (+7)
621 (+1)
21maximumSHOT159
3
23k
8k
8k
8k
22Emruz_Hossain36
3
25k
6k
13k (+10)
6k
23Tanmoy1228131
2
10k
6k (+7)
0
0
4k
24dragoon117
2
12k
6k
6k
25alvee922
2
14k
8k
0
6k (+1)
26prantoran7
2
15k
8k (+2)
0
8k (+8)
27darkprinx57
2
24k
12k (+7)
0
0
12k (+2)
28mamun412256
1
299
239 (+3)
29md_hasan43
1
967
0
947 (+1)
30Sayem9430
1
1k
0
1k (+1)
31usaxena9517
1
1k
1k
32asma_chy2
1
2k
2k
0
33safayet0814
1
3k
3k (+2)
34znabil27
1
4k
4k
35mamun.sust40
1
5k
5k (+4)
36Yusuf_sust23
1
5k
5k (+1)
37biborno69
1
6k
6k
38koushik1
1
6k
0
6k (+1)
39tasmeemreza4
1
6k
0
6k (+10)
40tanim_kuet112
1
8k
7k (+9)
41mehadi_sust126
1
8k
8k
42moshiur.bd14
1
9k
9k
0
43ashraful.bracu55
1
11k
11k
44jackal_1586169
0
0
0
45ksohan60
0
0
0
46Tanmoy_Datta42
0
0
0
47musa.cse1277
0
0
0
48mahfuz_alam228
0
0
0
49itissabbir65
0
0
0
50saitama96
0
0
0
51Rupasree272
0
0
0
52Sherlock221b285
0
0
0
0
53shaykh298
0
0
0
54taskin_sec312
0
0
0
55morpheus325
0
0
0
56na.shovon338
0
0
0
57Arif_45352
0
0
0
58rafi4203365
0
0
0
59sajadur_duet378
0
0
0
Toph uses cookies. By continuing you agree to our Cookie Policy.