The Tough Summer Spar 2016 Standings

Finished

#
A
31/36
B
17/22
C
15/20
D
9/9
E
4/6
F
20/29
G
8/14
H
32/35
I
10/11
J
8/10
K
9/11
L
15/16
1bqi343446
12
34k
2midnightbird433
12
142k
3Bishal_G19
11
65k
4sahedsohel17
11
70k
5khatribiru389
10
57k
6nightfury1204376
10
84k
7Honour_00362
10
94k
8IamHot11
10
105k
9imranziad7
9
46k
10alttlprgrmmng318
7
54k
11ruhanhabib3921
6
47k
12nfssdq4
5
10k
13fsshakkhor59
5
20k
14aminul36
5
41k
15himuhasib244
5
44k
16MosharrafOshy231
4
24k
17shoumik218
4
34k
18sumit9317
4
38k
19Nirjhor28
3
2k
20nafistiham19
3
4k
21maximumSHOT159
3
23k
22Emruz_Hossain36
3
25k
23Tanmoy1228130
2
10k
24dragoon117
2
12k
25alvee922
2
14k
26prantoran7
2
15k
27darkprinx58
2
24k
28mamun412259
1
299
29md_hasan43
1
967
30Sayem9430
1
1k
31usaxena9516
1
1k
32asma_chy2
1
2k
33safayet0814
1
3k
34znabil27
1
4k
35mamun.sust41
1
5k
36Yusuf_sust23
1
5k
37biborno69
1
6k
38koushik1
1
6k
39tasmeemreza4
1
6k
40tanim_kuet113
1
8k
41mehadi_sust126
1
8k
42moshiur.bd14
1
9k
43ashraful.bracu55
1
11k
44musa.cse1270
0
0
45rafi4203185
0
0
46na.shovon198
0
0
47shaykh212
0
0
48sajadur_duet225
0
0
49Arif_45238
0
0
50saitama95
0
0
51ksohan74
0
0
52morpheus282
0
0
53taskin_sec295
0
0
54Rupasree309
0
0
55itissabbir78
0
0
56mahfuz_alam337
0
0
57Sherlock221b351
0
0
58Tanmoy_Datta68
0
0
59jackal_1586379
0
0