The Tough Winter Spar, 2018 Standings

Finished

#
A
83/136
B
45/53
C
50/56
D
28/30
E
51/62
F
45/53
G
52/60
H
30/35
I
28/31
J
16/22
1 RezwanArefin01 321
10
19k
56 (+1)
728 (+12)
112
154
1k
1k
3k (+1)
3k
4k
4k
2 shourov.sust 423
10
20k
76
245 (+4)
270
954 (+2)
2k (+4)
2k (+1)
3k
3k
4k
4k (+1)
3 aminul 63
10
20k
401 (+1)
75 (+3)
282 (+2)
328 (+4)
1k
2k (+10)
3k (+1)
3k
5k (+1)
5k
4 dragoon 228
10
22k
391 (+2)
937
402
915 (+2)
2k (+3)
2k
3k (+1)
3k
4k
4k
5 Anachor 407
10
22k
432 (+1)
565
469
717 (+5)
2k
2k (+11)
3k (+1)
3k
5k
5k (+2)
6 midnightbird 85
10
23k
333 (+1)
460
355 (+1)
520
2k
2k (+1)
3k (+1)
3k
6k
6k (+1)
7 foyaz05 121
10
24k
290 (+1)
1k (+33)
212
2k (+7)
2k (+3)
2k (+7)
3k (+5)
3k (+3)
4k (+1)
5k (+4)
8 Nirjhor 41
10
26k
2k
2k
2k
2k
2k
2k (+1)
3k (+1)
3k
4k
4k (+2)
9 avivilla 384
10
26k
500 (+1)
2k (+12)
534
2k (+1)
2k
2k (+3)
4k
4k
5k
5k
10 imAnik 379
10
26k
106
1k (+2)
1k
2k
2k (+1)
2k (+1)
4k (+1)
4k
5k
6k (+2)
11 NJRafi 374
10
37k
143 (+2)
276 (+6)
164
7k (+3)
2k
3k (+7)
5k (+1)
8k (+3)
7k
4k
12 Morass 369
10
46k
3k
3k
3k (+2)
5k (+2)
5k (+2)
5k (+1)
5k (+1)
5k
6k
6k (+1)
13 longlongint 364
10
112k
12k (+1)
10k (+12)
12k (+1)
11k (+7)
12k
10k (+1)
10k (+1)
11k
11k
12k (+6)
14 ovis96 107
9
30k
3k (+1)
3k (+7)
1k
1k (+1)
4k (+2)
4k (+1)
3k
3k
8k (+2)
15 skmonir 41
9
50k
2k
3k (+6)
2k
9k (+2)
4k
5k (+3)
6k
10k (+1)
9k
16 upobir 347
9
57k
5k
7k (+3)
6k
7k
6k
6k (+1)
6k
8k
6k
17 tasmeemreza 52
8
15k
3k
446 (+10)
478
1k (+4)
2k
2k (+9)
3k (+1)
3k
18 RHT_20 440
8
18k
306
2k (+5)
1k
1k
2k
3k (+3)
3k
6k (+4)
19 showmic96 295
8
24k
191 (+3)
3k (+56)
225
2k (+1)
4k (+11)
4k (+1)
4k (+1)
7k (+5)
20 humayan7711 325
8
44k
2k (+7)
14k (+10)
2k (+3)
9k (+11)
3k
6k (+2)
4k (+2)
4k
21 swapnilsaha 24
8
48k
2k
12k (+25)
5k (+2)
2k
3k (+4)
7k
9k (+5)
8k
22 joker70 314
8
49k
124 (+4)
4k
147
7k (+9)
8k (+2)
7k (+1)
10k
11k
23 Rajib_119 309
8
49k
1k (+3)
8k (+53)
4k (+1)
3k (+4)
5k (+16)
6k (+2)
11k (+4)
8k
24 maknunlakme 304
8
52k
2k (+2)
11k
2k
3k (+3)
4k (+5)
9k (+2)
9k
11k (+8)
25 kzvd4729 112
8
58k
1k (+4)
2k (+8)
2k (+1)
13k (+1)
2k (+1)
13k (+15)
12k (+7)
13k (+3)
26 Alamin_just 293
7
21k
317 (+11)
1k (+13)
471
7k (+27)
3k
3k (+23)
4k (+6)
27 cgspyn_868 288
7
23k
276 (+2)
105 (+1)
2k (+3)
3k (+1)
3k
7k
7k
28 emrul_mu 109
7
27k
1k (+9)
3k (+18)
2k (+1)
2k (+28)
3k (+98)
4k (+8)
7k (+73)
29 Jhamra 277
7
53k
3k (+1)
4k (+2)
4k
9k (+3)
9k
11k (+2)
13k (+2)
30 Zeronfinity 8
7
80k
13k (+1)
9k (+11)
12k
11k (+7)
10k (+1)
12k (+1)
13k (+1)
31 peppermint 266
6
8k
79
119
184
2k
2k
4k
32 Tarik.amtoly 11
6
12k
1k (+6)
1k
2k
3k (+4)
3k (+1)
3k
33 bertho_coder 105
6
26k
3k (+9)
5k
3k (+2)
3k (+1)
5k (+1)
5k (+4)
34 sakibalamin 331
6
27k
433 (+4)
6k (+31)
6k (+5)
5k (+4)
5k
5k (+4)
35 ShadowMe 244
6
59k
6k (+3)
8k (+23)
9k
11k (+1)
10k
13k (+1)
36 Hasinur_ 239
6
75k
13k
11k
11k (+1)
14k
13k (+7)
13k (+5)
37 solaimanope 234
5
12k
98
71
165 (+2)
6k (+2)
6k (+1)
38 fire_tornado 229
5
15k
66 (+1)
7k (+18)
2k
2k
3k (+1)
39 robin_aust 224
5
28k
608 (+1)
8k
8k (+20)
6k (+3)
6k (+2)
40 Mujahid 219
5
30k
3k (+4)
6k
5k
7k (+5)
9k (+6)
41 hafiz_samrat 214
5
35k
5k
6k (+2)
6k
9k (+4)
9k (+3)
42 Double_O 3
4
5k
456 (+2)
1k (+1)
501
2k (+3)
43 Dalgerok 203
4
5k
263 (+3)
484 (+32)
362 (+1)
3k (+1)
44 underdog 33
4
13k
3k (+4)
3k
3k
3k (+2)
45 mahdi.hasnat 192
4
19k
3k
10k (+10)
4k
3k (+4)
46 Zeroooo 187
4
29k
9k (+2)
7k
6k (+1)
6k (+3)
47 Aashiq 87
3
1k
297
269 (+4)
398 (+1)
48 dip_BRUR 176
3
3k
63
310 (+1)
3k (+2)
49 hrOarr 171
3
12k
1k (+2)
5k (+17)
5k (+20)
50 prodip_bsmrstu 87
3
12k
1k (+3)
6k
6k (+1)
51 Taran106 160
3
14k
2k
6k (+3)
6k (+1)
52 Dinamite_Bomb 155
3
15k
2k (+5)
9k (+2)
4k (+4)
53 IstiaqueShubho 150
3
16k
454 (+4)
7k (+9)
7k (+13)
54 shaft. 50
3
21k
7k (+1)
6k (+18)
7k
55 Fake_Death 108
3
22k
6k (+26)
7k (+4)
8k (+6)
56 m_arif 44
3
23k
6k (+10)
9k (+5)
7k (+1)
57 Amd_Sadi 128
3
26k
7k (+3)
9k (+11)
10k
58 TajirHas9 123
2
1k
138
1k
59 CipherText 118
2
6k
3k (+8)
3k
60 NAbdulla 113
2
7k
3k (+5)
3k (+1)
61 iamSadee 108
2
8k
4k (+9)
4k (+3)
62 RAKIBULHOSSAIN 102
2
9k
2k (+3)
7k (+11)
63 aumit_se 11
2
11k
2k (+3)
9k
64 rezaulhsagar 184
2
11k
6k
6k (+1)
65 s_dasailor 86
2
13k
96 (+1)
13k
66 factoradic 81
2
16k
2k
13k (+34)
67 Arpancse 32
2
17k
8k (+29)
9k (+1)
68 RUDRA_DAS 70
2
23k
11k (+2)
12k (+1)
69 jaberndc 65
2
24k
10k (+19)
13k (+6)
70 PureProtea 25
1
77
77
71 CLown1331 30
1
132
132
72 rashique 48
1
267
247 (+1)
73 ramisa.alam 43
1
1k
1k (+1)
74 Rashidul_du 38
1
1k
1k (+2)
75 Bruteforcekid 33
1
2k
1k (+4)
76 bisnu_sarkar 28
1
2k
1k (+16)
77 bhowmick 23
1
2k
2k (+3)
78 mh755628 18
1
2k
2k
79 Yamin7991 32
1
2k
2k (+25)
80 AnikaTahsin 70
1
3k
3k (+11)
81 asifthegreat 1
1
3k
3k
82 lsiddiqsunny 4
1
3k
3k (+12)
83 Coder_Rafi 9
1
3k
3k
84 tushar_2658 14
1
3k
3k (+7)
85 tanu_RUET 19
1
4k
4k (+1)
86 PKP007 114
1
5k
5k (+1)
87 Dream_kid 30
1
5k
5k
88 Rajan_sust 35
1
6k
6k (+8)
89 souravvv 194
1
7k
7k (+3)
90 shantanu404 46
1
7k
7k (+19)
91 smjlord068 111
1
9k
9k (+3)
92 sarwarIT 57
1
11k
11k
93 rifat_072 62
1
12k
12k
94 dhruba_1603088 67
1
14k
14k (+11)
95 mish13 72
1
14k
14k
96 shahidul_brur 77
0
0
96 mizan_r 82
0
0
96 Rash29 87
0
0
96 Sowmen 92
0
0
96 masum_ice 160
0
0
96 error26 103
0
0
96 Tahsin 108
0
0
96 aaman007 113
0
0
96 moshiur_cse15 118
0
0
96 minhazmiraz 17
0
0
96 hamza05 129
0
0
96 s6088_ 49
0
0
96 monir769 140
0
0
96 Sojal_ 145
0
0
96 atrahman2012 150
0
0
96 BIJOY_SUST 155
0
0
96 mahmudpavel 160
0
0
96 kamran_11b 165
0
0
96 Dipongkar_LU 170
0
0
96 rabbycse 175
0
0
96 Saima_LU 180
0
0
96 anikcf 185
0
0
96 Ashik_01 190
0
0
96 badassiumoxide 195
0
0
96 crescentpartha 200
0
0
96 zamanreasad 206
0
0
96 al.noman 211
0
0
96 hasanakhiar 216
0
0
96 izNoGood 221
0
0
96 Shamsi_Shakeeb 226
0
0
96 Tashdid_trdb 231
0
0
96 lamisa_049 236
0
0
96 knowbody 241
0
0
96 nahid_1710039 246
0
0
96 Turinhstu 251
0
0
96 Faisal_AlMamun 256
0
0
96 FazleRabbe_677 261
0
0
96 mahfuzAhmed 266
0
0
96 md_jakariya 272
0
0
96 shahriar_khan 277
0
0
96 johaer 282
0
0
96 abrar10h 287
0
0
96 error_404 292
0
0
96 shawon77 297
0
0
96 Tahmid690 302
0
0
96 BigO_cutter 307
0
0
96 BZS_RMR 312
0
0
96 Rafi9998 317
0
0
96 notcontastan 322
0
0
96 connie 327
0
0
96 joydip007x 332
0
0
96 abid1729 338
0
0
96 Royhero 343
0
0
96 PRISDS76 348
0
0
96 index001 353
0
0
96 shr007 358
0
0
96 justletmein 363
0
0
96 rummansadik 368
0
0
96 abusayed 373
0
0
96 MIST_Endgame 378
0
0
96 Ekaras_001 383
0
0
Toph uses cookies. By continuing you agree to our Cookie Policy.